Aktuality

VOLBY DO PS PČR 2017


Strana

Procento hlasů 2017

Mandáty 2009

ANO

29,64

78

ODS

11,32

25

PIRÁTI

10,79

22

SPD

10,64

22

KSČM

7,76

15

ČSSD

7,27

15

KDU-ČSL

5,80

10

TOP 09

5,31

7

STAN

5,18

6

Výsledky za okres Ústí nad Labem


Pořadí  strany

Platní hlasy celkem

%

1. ANO

17994

36,45

2. SPD

6.096

12,35

3.ODS

4.681

9,48

4. PIRÁTI

4.529

9,17

5. KSČM

4.425

8,96

6. ČSSD

3.025

6,12

7. TOP 09

2.155

4,36

Image

Litoměřický odborný seminář - 30. 9. 2017

30. 9. 2017

Kdy: 30. září od 9:30 hod v KD Hrad Litoměřice.

Image

VIDEOPOZVÁNKA

https://www.youtube.com/watch?v=ptcYHHa_km4&feature=youtu.be

Pietní akt v Terezíně

Na Národním hřbitově v Terezíně se o víkendu konalo tradiční pietní shromáždění, kterým byly uctěny oběti druhé světové války, zmařené životy padlých i umučených v koncentračních táborech.

Tato významná akce pořádaná Ústeckým KV KSČM, Levicovými kluby žen a Kluby českého pohraničí proběhla pod záštitou ÚV KSČM. Po zdravici předsedy ÚV KSČM a místopředsedy PSP ČR Vojtěch Filipa vystoupila s hlavním projevem poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

»Dnešní doba, která je poznamenána velkými změnami v geopolitickém uspořádání světa a zejména Evropy, znovu podněcuje snahy části historiků, politiků i publicistů k falzifikaci námi prožitých dějin, ke svévolnému výkladu příčin, průběhu i výsledků druhé světové války. Té války, v jejímž důsledku padli na poli cti i hrdinové z Terezína,« upozornila dále poslankyně.»Zdálo se, že poučení z druhé světové války jsou dostatečná. Za více než 70 let zjišťujeme, že svět na počátku 21. století je nadále zatížený neschopností lidských společenství hledat cesty k vzájemnému porozumění a solidaritě. Ve světě se znovu válčí, umírají civilisté, ženy, děti,« připomněla Aulická Jírovcová. 

KSČM válku trvale odmítá

»Z tohoto místa chci zdůraznit, že KSČM je z parlamentních stran jediná, která trvale odmítá válku jako způsob řešení mezinárodních vztahů v novém století! Jsme přesvědčeni, že tento svět nemá jinou alternativu své další existence než v nastolení nových, mírových vztahů mezi kontinenty, státy, národy, ale i mezi lidmi. Lidmi různé barvy pleti, politických ideálů, různých zájmů, různého společenského postavení, různého přesvědčení, vyznání i víry. KSČM ctí a plně respektuje v zájmu míru mezinárodní právo,« konstatovala v projevu Aulická Jírovcová.

Vzpomínka na Předvoj

 Martina Zigmundová. Pietní akt je vždy ukončen na popravišti v Malé pevnosti, kde je vzdána pocta posledním popraveným před příchodem svobody, členům ze skupiny Předvoj. Tuto tragickou událost, bestiální mstu umírající hydry fašismu, připomenul poslanec Josef Šenfeld.Čest rudé vlajce. Verše přednesla poslankyně PSP ČR a krajská předsedkyně LKŽ Gabriela Hubáčková. V recitaci ji pak vystřídala s básní S. K. Neumanna VltavaÚčastníci shromáždění položili věnce a květiny u hlavních pylonů a členky LKŽ pak květiny na epitafní desky za zvuků Smetanovy symfonické básně 

Řada významných hostů

Pietní akce se zúčastnila řada významných hostů, kromě jmenovaných hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, europoslanec Jaromír Kohlíček, poslankyně Miloslava Vostrá, Marta Semelová a poslanec Stanislav Grospič, senátor Václav Homolka. Dále náměstek hejtmana Stanislav Rybák a radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová, Radek Belej a Ladislav Drlý. Nechyběla ani předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková či starostka města Terezín Hana Rožcová. Ze zahraničních delegací byli přítomni zástupci Ruské federace, Běloruska, Kazašské republiky, Kubánské republiky, Číny, Vietnamu, KLDR a akci přijeli podpořit také zástupci německé Die Linke z Braniborska, Zschopau a Pirny.

Soňa GROCHALOVÁ (převzato z HaNo)

ImageImageImage

Image

(foto Jirka Capljuk)


První máj v Ústí nad Labem

Prvomájová oslava v ústeckých Městských sadech i letos přilákala  velké množství účastníků. Tentokráte dokonce rekordní počet. Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek tak mohl přivítat a představit  naše kandidáty do podzimních parlamentních voleb, více než čtyřem tisícům příznivců, i těm, kteří prostě přišli oslavit svátek práce. 

V hlavním projevu, poslankyně PS PČR a stínová ministrině školství Gabriela Hubáčková, promluvila o práci poslaneckého  klubu  v parlamentu, o tom, jak je těžké prosazovat nové zákony, které připravují právě poslanci KSČM.  Hovořila i o velmi nebezpečné mezinárodní situaci a špatné politice EU při zvládání přílivu migrantů. Naše strana přichází s iniciativou na uskutečnění referenda k vystoupení z NATO.  Gabriela Hubáčková je v našem okrese vedoucí kandidátkou do podzimních parlamentních voleb.

Tradičně promluvila i PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně okresního  klubu zastupitelů  za KSČM. Její projev  byl zaměřen na situaci v ústeckém zastupitelstvu. To několik měsíců nebylo schopno dovolit jednoho člena  do rady. V prosinci se radní stala právě doktorka Čelišová, díky konsenzu napříč zastupitelstvem. Situace v zastupitelstvu i nadále není dobrá. Část zastupitelů hájí především své , převážně jednostranně zaměřené zájmy, nereaguje na návrhy ke spolupráci a blokuje i potřebné materiály.

Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru Romano Jasnica a mažoretek a roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Celé dopoledne hrála, už tradičně, skupina OLD BOYS.  Byly v permanenci atrakce a soutěže pro děti, přijeli i motorkáři vetráni. První máj se i letos ve stotisícovém Ústí vydařil.

Petr Brázda

Image

ImageImageImage

ImageImageImage

Image

Čekají nás nemalé úkoly v roce 2017 v souvislosti s volbami do PS PČR na 

podzim 2017.

V měsíci říjnu až prosinci 2016 proběhly v naší okresní organizaci „ nominační“ členské schůze, které se zabývaly přípravou kandidátní listiny za náš okres do PS PČR a úkoly, které nás čekají v souvislosti s volbami do PS PČR.

Dne 7. Ledna 2017 od 9,00 hodin v restauraci Domu kultury v Ústí nad Labem se konala okresní „ nominační“ konference, která zhodnotila naši práci za rok 2016, a stanovila  úkoly na rok 2017 pro naší okresní organizaci.

Nejdůležitějším bodem jednání byla volba kandidátů do PS PČR pro krajskou „nominační“ konferenci dne 18.2.2017 za náš okres.

Proběhla volba lídra naší kandidátky  za okres i pro krajskou kandidátkou a to aklamací byla jí zvolena stávající poslankyně parlamentu ČR Gabriela Hubáčková. V tajných volbách bylo určeno pořadí na dalších místech a to takto:

2. František Minárik, 3. Jan Janeček, 4. Miloslav Buldra,  náhradníkem byl zvolen Viktor Malinkovič.

V současné době se připravuje zabezpečení volební kampaně do PS PČR po obsahové stránce, organizační stránce, nutné začít také v ZO KSČM a stranických skupinách zabezpečit obsazení volebních komisí v našem okrese.

Veškeré materiály pro volební kampaň budou zabezpečeny, projednány na zasedáních našeho okresního výboru KSČM a seznámíme s nimi ZO KSČM a stranické skupiny v okrese bez jejichž podpory se neobejdeme.

Čekají nás nelehké úkoly, ale věřím, že spojíme všechny naše síly pro co nejlepší výsledek voleb do PS PČR v naší okresní i krajské organizaci KSČM, abychom obhájili post poslankyně Gabrieli Hubáčkové v naší okresní organizaci.

                      Pavel Vodseďálek

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem