Krajské volby 2016

Krajské volby společně s I. kolem Senátních voleb proběhnou v termínu  7. – 8. 10. 2016.

II. kolo Senátních voleb proběhne o týden později, a to 14. – 15. 10. 2016.

Kdo za nás kandiduje:

Vedoucí kandidát krajské kandidátky

OLDŘICH BUBENÍČEK

Image

Oldřich Bubeníček je povoláním novinář. Od roku 2012 je hejtmanem Ústeckého kraje. Jeho zvolení je svým způsobem historickou událostí, protože je prvním hejtmanem, komunistou, zvoleným po roce 1989. V komunálních volbách dostal také důvěru ve svém bydlišti Bílině a v roce 2014 se stal neuvolněným starostou. Zastává rovněž funkci předsedy KV KSČM Ústeckého kraje. Ústecký kraj dosáhl v končícím čtyřletém období celou řadu mimořádných výsledků. Například se podařilo dokončit naprostou většinu projektů, podaných v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, který byl v předešlém období postižen korupční aférou a dlouhou dobu pozastaven. Největší zdravotnické zařízení Krajská zdravotní, a.s. dokázala hospodařit s kladným hospodářským výsledkem, přestože investice a nákup nového zdravotnického vybavení i nadále probíhají ve stejné intenzitě. Byly však vypovězeny nevýhodné smlouvy a racionalizován provoz všech zdravotnických zařízení sdružených v KZ, a.s. Kraj zvládl pomoc obyvatelům při povodni, ozdobou pak bylo připomenutí dvoustého výročí Bitvy u Přestanova a Chlumce v roce 2013 nebo Celostátní Olympiáda dětí a mládeže v roce 2016. Oldřich Bubeníček má přirozenou autoritu a patří k oblíbeným politikům.

V našem okrese vede kandidátku

PAVEL VODSEĎÁLEK

Image

6. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Pavel Vodseďálek je uvolněným předsedou Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva ÚK a je rovněž zastupitelem Statutárního města Ústí nad Labem, zastává funkce člena dozorčích rad DPMÚ a Severočeského divadla opery a baletu. Zastává funkci předsedy OV KSČM a je rovněž členem Výkonného výboru ÚV KSČM. Výbor pro národnostní menšiny patří k velmi potřebným a úspěšným složkám Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jeho cílem je umožňovat příslušníkům jiných národností udržování vztahu k původní vlasti, ale také integraci do života u nás.  Podstatnou částí je podpora v oblasti kultury a vzdělávání, ale i klubové činnosti, zábavy, výlety, vystoupení umělců, besedy se spisovateli, ale například i volby královny krásy nebo ocenění nejlepších studentů z národnostních menšin. Vyvrcholením je celokrajská přehlídka Barevný region, kde jednotlivé národnosti předvádějí výsledky své kulturní činnosti. Pavel Vodseďálek byl ve funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny úspěšný a rád by v této práci pokračoval.

PaedDr. Petr Brázda

Image

14. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Petr Brázda pracuje na krajském úřadě, externě spolupracuje s FSE UJEP. Je zastupitelem Ústeckého kraje a předsedou Komise zahraniční a členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Je také zastupitelem Statutárního města Ústí nad Labem a členem sportovní a školské komise a redakční rady Městských novin. Pracuje ve Výboru ROP Severozápad. Je tiskovým tajemníkem OV KSČM, výrazně se angažuje v kauze dokončení dálnice D8.

Gabriela Hubáčková

Image

20. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Gabriela Hubáčková je poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stínovou ministryní školství za KSČM a zastupitelkou Ústeckého kraje a předsedkyní Levicových klubů žen Ústeckého kraje. Směr jejího působení je zaměřen na problematiku školskou, sociální a činnosti žen. Výrazně se angažuje při schvalování zákonů z oblasti vzdělávání a výchovy.

Miloslav Buldra

Image

27. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Miloslav Buldra je zastupitelem Městského obvodu - Neštěmice, předsedou komise finanční MO. Pracuje jako seřizovač ve firmě INPEKO. Je předsedou MO KSČM v Neštěmicích, zastupoval naší okresní organizaci na sjezdu KSČM.

Josef Dyrynk

Image

35. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Josef Dyrynk je zastupitelem Městského obvodu Ústí nad Labem – město a člen majetkové komise Rady města Ústí nad Labem. Ve svém profesním životě pracuje na úseku správy bytového fondu.

Jan Janeček

Image

41. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Jan Janeček je projektový manažér, člen Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Město. Je členem krajské komise mládeže KSČM a pracuje jako dobrovolný zdravotník v organizaci Via Evropa.

František Minárik

Image

48. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

František Minárik je zaměstnán v ústecké Spolchemii. Je zastupitelem Statutárního města Ústí nad Labem a zastupitelem městského obvodu Ústí n. L. - Město. Zastupuje náš klub KSČM v dozorčí radě AVE.

Viktor Malinkovič

Image

56. místo na kandidátce KSČM do ZÚK

Viktor Malinkovič je zastupitelem Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Momentálně je jediným členem rady obvodu a jako místostarosta řídí obvod. Je prvním takto vysoko postaveným funkcionářem za KSČM ve struktuře města zvoleným po roce 1989.