Krajské volby společně s I. kolem Senátních voleb proběhnou v termínu  7. – 8. 10. 2016.

II. kolo Senátních voleb proběhne o týden později, a to 14. – 15. 10. 2016.

Moje heslo : "Funkční senát pro lidi, ne prostor pro plané diskuse politiků"

 

Image

 

JUDr. Mgr. Stanislav Körner

kandidát KSČM do Senátu, vol. obvod č. 31 – okres Ústí nad Labem a část Litoměřicka

 

Rád bych se Vám v krátkosti představil

JUDr. Mgr. Stanislav Körner (* 31. 3. 1967), bez politické příslušnosti  

Vzdělání:     Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, Bratislava (1985-1989)

  •    vševojskový důstojník

                         Fakulta právnická Západočeské univerzity, Plzeň (2000-2005)

  •    obor právo

                          Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (2008-2013)

  •    obor historie

Zaměstnání:     odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje - vedoucí oddělení dopravně správních agend

Záliby, zájmy:   historie se zaměřením na vojenství a právo, publicistika, sportovní praktická střelba (IPSC) - střelec i rozhodčí, jízda na kole (rekreační)

 

Narodil jsem se v Ústí nad Labem a zde žiji, s přestávkou let 1990-2008, kdy jsem žil v Lounech. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Resslově ulici a poté jsem se rozhodl stát vojákem z povolání.

Moje profesní dráha je poměrně pestrá. V letech 1989-1993 jsem sloužil jako vševojskový důstojník 3. motostřeleckého pluku v Lounech, poté jsem se 5 let pohyboval v soukromém sektoru, kde jsem prošel bezpečnostní agenturou (vedoucí ostrahy Prunéřovských elektráren) a dvěma obchodními firmami (obchodní zástupce, vedoucí oddělení). V letech 1999-2006 jsem působil jako správní rada Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, kde jsem postupně vykonával všechny úkony spojené s řízením o udělení azylu v první instanci, včetně zřizování nových odloučených pracovišť, např. v Kostelci nad Orlicí nebo v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové; de facto jsem byl „výkonný důstojník v poli“. Po zrušení pracoviště v Balkové jsem na vnitru skončil, a od května 2006 pracuji ve funkci vedoucího oddělení v odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kromě toho působím jako externí vyučující na Filosofické fakultě UJEP, konkrétně vyučuji předměty Dějiny státu a práva a Dějiny vojenství ve filmu, od roku 2014 tamtéž studuji doktorský studijní program, obor České dějiny.

 

MOJE ROZHOVORY V TISKU.pdf (2,60Mb)